Un proiect transfrontalier încheiat recent a contribuit la promovarea turismului verde în regiunea Cahul-Reni-Galați

Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Transfrontalier România-Ucraina 2014-2020, a fost implementat de IDIS Viitorul, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Comunitatea teritorială Reni.

Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea turismului verde în regiunea transfrontalieră, prin consolidarea capacităților prestatorilor de servicii turistice și promovarea destinațiilor turistice din zonă.

În cadrul proiectului, au fost implementate o serie de activități, printre care:

  • elaborarea unui ghid practic pentru prestatorii de servicii turistice în domeniul turismului verde;
  • realizarea unei broșuri informative despre turismul verde din regiunea transfrontalieră;
  • crearea unei hărți cu trei rute turistice în zonă;
  • organizarea de evenimente de promovare a turismului verde.

Ghidul practic oferă informații teoretice și practice despre principiile turismului verde, deontologia turismului și rolul comunicării în toate etapele de consum a produsului turistic. Broșura informativă prezentarea principalelor atracții turistice din zonă, precum și informații despre activitățile de turism verde disponibile. Harta cu rute turistice oferă informații despre trei itinerarii turistice care oferă o imagine asupra ansamblului zonei.

Evenimentele de promovare a turismului verde au avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a potențialului turistic al regiunilor și atragerea de turiști din regiunile vecine.

În urma implementării proiectului, au fost realizate următoarele rezultate:

  • au fost consolidate capacități de turism verde la nivelul prestatorilor de servicii din zonă;
  • au fost create produse turistice noi, care promovează turismul verde;
  • a crescut gradul de conștientizare a potențialului turistic al regiunii.

Proiectul a reprezentat un pas important în dezvoltarea turismului verde în regiunea Cahul-Reni-Galați. Prin implementarea măsurilor concrete, proiectul a contribuit la promovarea unui model de turism sustenabil, care respectă mediul și valorifică resursele naturale locale.