Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova lansează primul apel de proiecte standard

Autoritatea de Management a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova a lansat primul apel de proiecte standard, cu un buget de 40 mil. EUR. Apelul de proiecte este deschis pentru proiecte care aduc beneficii în următoarele domenii:

  • prevenirea și combaterea dezastrelor naturale;
  • educație;
  • sănătate;
  • turism;
  • managementul frontierei;
  • termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 8 decembrie 2023, orele 16:00.

Sistemul electronic folosit pentru depunerea aplicațiilor (JEMS) poate fi accesat la acest LINK.

Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 are un buget de 77,3 mil. EUR, la care se adaugă contribuțiile statelor participante. Aria programului este constituită din întregul teritoriu al Republicii Modova şi de judeţele româneşti aflate la frontieră – Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.

Proiectele finanțate în cadrul programului vor aduce beneficii comunităților aflate de ambele părți ale frontierei, în vederea îmbunătățirii educației, asistenței medicale și a conservării naturii.

Apelul de proiecte este deschis pentru organizații publice și private din România și Republica Moldova. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să respecte următoarele criterii:

  • să fie transfrontaliere, adică să implice parteneri din România și Republica Moldova;
  • să aibă un impact pozitiv asupra comunităților aflate de ambele părți ale frontierei;
  • să fie sustenabile, adică să fie implementate în mod durabil și să aibă un impact pozitiv pe termen lung.

În plus față de criteriile de eligibilitate enumerate mai sus, proiectele trebuie să se încadreze în următoarele domenii de intervenție:

Prevenirea și combaterea dezastrelor naturale

Proiectele din acest domeniu vor sprijini dezvoltarea de mecanisme de prevenire și răspuns la dezastre naturale, precum și de sisteme de avertizare timpurie.

Proiectele vor contribui, de asemenea, la consolidarea capacității comunităților de a face față efectelor dezastrelor naturale.

Educație

Proiectele din acest domeniu vor sprijini dezvoltarea de programe și activități educaționale transfrontaliere, precum și de mecanisme de cooperare între instituțiile de învățământ din România și Republica Moldova.

Proiectele vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea calității educației și la promovarea mobilității elevilor și profesorilor.

Sănătate

Proiectele din acest domeniu vor sprijini dezvoltarea de programe și servicii transfrontaliere de sănătate, precum și de mecanisme de cooperare între instituțiile medicale din România și Republica Moldova.

Proiectele vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate și la reducerea inegalităților în domeniul sănătății.

Turism

Proiectele din acest domeniu vor sprijini dezvoltarea de produse și servicii turistice transfrontaliere, precum și de mecanisme de cooperare între agențiile de turism din România și Republica Moldova.

Proiectele vor contribui, de asemenea, la promovarea turismului în regiunea transfrontalieră și la crearea de noi locuri de muncă.

Managementul frontierei

Proiectele din acest domeniu vor sprijini dezvoltarea de mecanisme de cooperare transfrontalieră în domeniul gestionării frontierei, precum și de sisteme de monitorizare și supraveghere a frontierei.

Proiectele vor contribui, de asemenea, la prevenirea traficului ilegal de bunuri și persoane și la asigurarea securității în regiunea transfrontalieră.

Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova este o oportunitate excelentă pentru organizațiile publice și private din România și Republica Moldova de a obține finanțare pentru proiecte care vor aduce beneficii comunităților aflate de ambele părți ale frontierei. Pentru mai multe informații despre apelul de proiecte, vă rugăm să vizitați site-ul web al Autorității de Management a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova.