Subvenții pentru firmele din turism care activează în stațiunile balneare

Guvernul va derula o schemă de minimis pentru subvenționarea investițiilor realizate de firmele din stațiunile balneare și balneoclimatice în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, iar bugetul schemei pentru 2023 este de 15 milioane lei.

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de minimis în anul 2023 este de 15 mil. RON și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Sumele estimate pentru perioada 2024 – 2026 sunt următoarele:

  • Anul 2024 – 15,750 mil. RON;
  • Anul 2025 – 16,538 mil. RON;
  • Anul 2026 – 17,634 mil. RON.

Contractele vor fi încheiate până la 31.12.2023, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul pe anul 2023 al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, iar plățile vor fi efectuate până la 31.12.2026. Măsura de sprijin se va acorda sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Ajutorul primit poate fi cumulat cu alte ajutoare de minimis acordate.