Republica Moldova are Oficiul Național al Turismului

Guvernul a creat Oficiul Național al Turismului, o nouă instituție publică care să sprijine dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Oficiul va fi responsabil cu implementarea politicilor și reglementărilor în domeniul turismului, oferirea de servicii și asistență sectorului și asigurarea activității de promovare și marketing.

Crearea Oficiului Național al Turismului este o inițiativă importantă, deoarece Republica Moldova este singurul stat din Europa centrală și de sud-est care nu avea o instituție națională responsabilă de implementarea politicilor în domeniul turismului. Turismul are un potențial enorm de atragere a investițiilor și dezvoltare economică, iar crearea Oficiului Național al Turismului va contribui la valorificarea acestui potențial.

Oficiul Național al Turismului a fost creat la 2 august 2023, printr-o hotărâre a Guvernului Republicii Moldova, va avea 25 de angajați, iar bugetul său pentru primul an de funcționare este estimat 135 mii EUR.

Oficiul Național al Turismului va fi finanțat din mijloace interne și externe. Cheltuielile de funcționare ale Oficiului vor fi acoperite din mijloacele partenerilor de dezvoltare și ale donatorilor, din mijloacele financiare primite ale bugetului de stat, precum și din alte surse.

Crearea Oficiului Național al Turismului este un pas important în dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Oficiul va contribui la creșterea veniturilor din turism și la sporirea vizibilității R. Moldova în lume.