Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind activitatea de turism

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, transmite Administraţia Prezidenţială.

Link către Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 

Link către Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/1998

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea cadrului legislativ actual pentru operaţionalizarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului în România, cadru care să corespundă nivelului de standardizare în raport cu exigenţele generate de procesul de aderare al României la OCDE.

De asemenea, legea vizează îndeplinirea celui de-al treilea jalon al reformelor pe care România şi le-a asumat prin PNRR la capitolul Turism şi cultură.

Legea introduce un nou alineat care prevede că „prin excepţie de la prevederile alin (5) Organizaţia de Management al destinaţiei Bucovina elaborează şi implementează politica de dezvoltare şi marketing turistic regională şi se înfiinţează prin asocierea formată din unitatea administrativ-teritorială judeţeană cu organizaţii de management al destinaţiei locale şi/sau alte entităţi care nu fac parte dintr-o altă organizaţie de management al destinaţiei locală din regiune şi care plătesc cotizaţie conform statutului organizaţiei de management al destinaţiei”.

Totodată, la un alt articol, legea modifică un punct care prevede că cei din consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul turismului: „hotărăşte pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă asocierea în scopul înfiinţării organizaţiilor de management al destinaţiei la nivel local, cu obligaţia de a-şi asigura o reprezentativitate de minimum 35% în cazul în care virează minimum 70% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinaţie sau o reprezentativitate proporţională cu suma virată, până la maximum 50% în cazul în care virează 100% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinaţie”.

Şeful statului a mai promulgat legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucher-elor de vacanţă.

Astfel, legea are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 46/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 8/2009 privind acordarea voucher-elor de vacanţă, în sensul acordării, în limita resurselor bugetare alocate cu această destinaţie, de către instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, a unei singure indemnizaţii de vacanţă sau a unei prime de vacanţă, după caz, sub formă de voucher, în cuantum de 1.450 RON pentru un salariat.