Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni, monument unicat în spațiul est-carpatic

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, un monument de arhitectură unic în spațiul est-carpatic, a fost restaurată în 2022 cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite și al Guvernului Republicii Moldova. Restaurarea a fost un succes, iar biserica este acum deschisă vizitatorilor.

Biserica atrage pelerini și turiști din întreaga lume, care sunt interesați de istoria, cultura și arhitectura Moldovei. Frescele din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova.

Situată la o distantă de 80 kilometri de la Chisinau, în oraşul Căuşeni, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită aproximativ în anul 1763.

Pictura datează din anul 1763, fiind opera zugravilor Stanciul Radu și Voicul. Interiorul Bisericii este bogat pictat în fresce în stilul școlii târzii de la Hurez.

Interiorul cu picturile murale, predomină o gamă caldă de culori, conturate pe fundalul albastru al pereţilor. În iconografie se vede influenţa artei bizantine. Pe frescele cu caracter religios sunt reprezentaţi şi ctitorii domnitorii Moldovei – Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul Proilaviei Daniil ş.a.

Astfel, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este un monument arhitectural unic în felul său în această parte a Europei, un simbol al dăinuirii credinței ortodoxe și spiritualității neamului nostru. Biserica a fost inclusă în circuitul turistic intern și internațional.

Biserica reprezintă un monument de arhitectură de categorie națională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu nr. 122. Potrivit textului pisaniei de ctitorie, lăcașul a fost edificat în 1763.