Proprietarii clădirilor monument istoric în curs de reabilitare vor fi scutiți de taxe și impozite

A fost a promulgată legea care prevede scutirea de impozite şi taxe în cazul clădirilor clasate ca monument istoric pe perioada lucrărilor de renovare sau reabilitare. Măsura se va aplica începând cu anul 2025.

Legea completează alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

„Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care nu au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, începând cu data autorizaţiei de construcţie şi până la data procesului-verbal de recepţie finală privind lucrările efectuate, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996”, prevede proiectul.

Astfel, conform măsurii, aceste categorii de imobile vor beneficia de scutire de impozit pe perioada lucrărilor de renovare sau a celor de reabilitare, de la emiterea autorizației de construcție până la recepția finală a lucrărilor. De reținut, această scutire se va aplica în conformitate cu legislația privind ajutorul de stat. De asemenea, scutirea se va extinde și pentru lucrările aflate deja în curs la data intrării în vigoare a noilor prevederi.

De asemenea, actul normativ stipulează că, în cazul lucrărilor de renovare sau reabilitare în curs de execuţie la data intrării în vigoare a legii, scutirea se aplică până la data procesului-verbal de recepţie finală.

Conform motivării măsurii, cele mai recente clasificări ale Ministerului Culturii arată că România are peste 30.000 de monumente istorice, dintre care multe necesită lucrări semnificative de reabilitare, consolidare sau renovare.