OUG 224/30.12.2020 – Sprijin pentru Horeca – 500 mil. Euro alocare

Fonduri nerambursabile de 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferita in anul 2020,comparative cu anul 2019.

ELIGIBILI:

  • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
  • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
  • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

 Ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care:

– nu sunt în dificultate, în sensul definiției de la art. 1 alin. (3) lit. i) și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici

-nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

– nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Sumele aferente schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație și/sau din fonduri externe.

 Semnarea contractului de finanțare până cel târziu la data de 30 iunie 2021!

PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT!

 Se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completa.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro

Obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Despre REI Grup

REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL, parte a REI Grup, sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 810).

Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu, specialiștii REI Grup se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private. Echipa REI Grup numără în prezent 15 consultanți, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local.

REI Grup a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 250 de proiecte la nivel
național, cu peste 100 de proiecte implementate și o rată de success – lider în domeniu – de 99%. În 2019, REI Grup a înregistrat proiecte aprobate în cuantum de 80 milioane EUR, iar în acest an valoarea proiectelor aprobate va depăși pragul de 200 mil. EUR. Mai multe detalii despre activitatea REI Grup, aici.

Trimite-ne bilantul afacerii tale pe 2019 si un rezumat al proiectului la adresa de e-mail: [email protected] sau suna la 0755.046.434

Te vom contacta in cel mai scurt timp pentru a discuta pe larg despre compania ta!

EN RO