Noi reguli ce vizează dobândirea diverselor autorizații de construire

Noi reguli ce vizează simplificarea procesului de dobândire a diverselor autorizații de construire sunt prevăzute în noul cod al urbanismului și construcțiilor, aflat în proces de legiferare.

Prin proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), aprobat în cadrul sedinței de Guvern din data de 29 martie 2023 și aflat în dezbaterea comisiilor parlamentare, sunt prevăzute o serie de reglementări în acest sens.

Cel mai important aspect este înființarea Comisiei de acord unic la nivelul autorităților publice locale, care va asigura avizarea și autorizarea construcțiilor într-un mod digital și simplificat.

Activitatea Comisiei de acord unic presupune înregistrarea documentației necesare într-un singur punct, respectiv ghișeu unic, și distribuirea simultană către toate entitățile avizatoare, astfel încât se se emită un acord unic, conform unei note de informare emisă de Ministerul Dezvoltării.

Noile prevederi interzic solicitarea de avize și acorduri care nu au temei tehnic și nu sunt necesare în raport cu obiectul investiției.