MDRT a aprobat finantarea pentru un proiect ce sprijina implementarea POR 2007-2013

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, MDRT a aprobat decizia de finantare pentru proiectul „Sprijin pentru Organismul Intermediar – Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism in vederea implementarii Programului Operational Regional 2007-2013”.

Proiectul este realizat in cadrul POR 2007-2013, axa prioritara 6 „Asistenta tehnica”, domeniul major de interventie 6.1 „Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional 2007-2013”.

Valoarea totala a proiectului este de 1.742.082 RON, din care 1.134.217 RON fonduri nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, 378.072 RON cofinantare de la bugetul de stat si 229.793 RON TVA, reprezentand cheltuiala MDRT.

Prin acest proiect se asigura sprijinul logistic Directiei Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism pentru implementarea eficienta a domeniului major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”, axa prioritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” a Programului Operational Regional 2007-2013, prin indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional.

Source: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului