Guvernul aloca fonduri pentru „Programul de investitii, modernizare si dezvoltare a infrastructurii in statiunile balneare sau balneoclimatice”

Pe data de 30 mai 2019,Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finantarea „Programului de investitii, modernizare si dezvoltare a infrastructurii in statiunile balneare sau balneoclimatice”.
Bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul in lei a 130 mil. EUR, iar bugetul alocat pentru 2019 este de 400 mil. RON credite de angajament si 80 mil. RON credite bugetare pentru realizarea de plati in baza angajamentelor legale emise, a anuntat intr-un comunicat Guvernul.
Prin Program se poate acorda fiecarui beneficiar o alocare financiara nerambursabila de maxim 200.000 EUR, reprezentand maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.
Prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 1.300 de beneficiari.
Programul guvernamental are scopul sa stimuleze si sa incurajeze investitiile in unitatile medico-balneare si de recuperare, sa contribuie la crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica, la crearea de noi locuri de munca, precum si calificarea si profesionalizarea personalului ce activeaza in domeniu.
Schema de ajutor este valabila pentru incheierea angajamentelor legale pana la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii pana la 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor nationale si europene in domeniul ajutorului de stat.
Finantarea se face din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, CNSP.
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele cheltuieli eligibile: lucrari de constructie, extindere si reabilitare de capacitati turistice de alimentatie publica si cazare, precum si a capacitatilor de tratament balnear; constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement din statiunile balneare; achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala specifice tratamentelor balneare. De asemenea, alte cheltuieli eligibile sunt: constructia, extinderea si reabilitarea de centre de informare turistica si dotarea acestora; alte obiective de investitii prin care societatile comerciale contribuie la dezvoltarea statiunii balneare respective; cheltuieli cu achizitionarea si derularea de programe de formare si calificare profesionala a lucratorilor in unitati de alimentatie publica si unitatile hoteliere si  a specialistilor in domeniul sanatatii, angajati ai beneficiarului si implicati in implementarea proiectului finantat.
In plus, o alta cerinta este venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de munca creat si ocupat de specialisti in domeniul sanatatii, in urma implementarii proiectului pana la valoarea minima a 12 salarii medii brute pe economie, precum si contributiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale in vigoare.
Beneficiarii au obligatia sa mentina investitiile realizate cu finantare prin Program cel putin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; in caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obtinute ca sprijin financiar potrivit legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Source: Profit

EN RO