Grup de lucru comun al experţilor în turism din România şi Republica Moldova

România şi Republica Moldova au constituit un grup de lucru comun al experţilor în turism, pentru realizarea unor proiecte bilaterale în domeniul de referinţă, precum şi transferul de know-how, în ceea ce priveşte modelele de bune practici implementate la nivelul fiecărei ţări.

Întâlnirea de constituire a grupului de lucru comun a avut loc joi, la sediul Ministerului Culturii din Chişinău, înaintea deschiderii oficiale a târgului de profil al Republicii Moldova – Tourism & Travel Expo, la care România este prezentă cu pavilion naţional.

La baza constituirii grupului de lucru stă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, aprobat prin HG nr. 422/2019 şi agreat de părţi în scopul dezvoltării unei strânse cooperări între organismele oficiale de turism. Unul dintre obiectivele actului constă în creşterea schimburilor turistice şi promovarea reciprocă, inclusiv prin schimbul de materiale şi informaţii publicitare.

Agenda consultărilor bilaterale se referă, astfel, la întreprinderea unor măsuri coerente şi coordonate pentru valorificarea turismului cultural, balnear şi religios, la prezentarea detaliată a legislaţiei şi reglementărilor specifice domeniului, precum şi la realizarea de proiecte de investiţii de interes comun. Totodată, a fost agreată stabilirea unui calendar de evenimente, care vor fi organizate pentru promovarea patrimoniului cultural din cele două ţări.

Grupul de lucru este format din membri desemnaţi ai Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, experţi în legislaţia de profil, dezvoltarea de rute cultural turistice, Organizaţii de Management al Destinaţiei, marketing, precum şi din experţi în realizarea de investiţii în turism. Acestora li s-au alăturat omologi de peste Prut, din partea Ministerului Culturii, care gestionează şi portofoliul de turism.

Constituirea grupului de lucru reprezintă, totodată, o primă etapă până la organizarea comisiei mixte interguvernamentale pentru colaborare economică România – Republica Moldova, precizează MAT.