Finanțări nerambursabile pentru operatorii economici în stațiunile balneare și balneoclimatice

Ministerul Economiei, Antreprenoratului şi Turismului a anunţat, pe 17 august 2023, că va acorda finanţări nerambursabile operatorilor economici din staţiunile balneare şi balneoclimatice care doresc să realizeze investiţii în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă şi de agrement, în limita unui plafon de 200 mii EUR. Sumele alocate programului pentru anul în curs sunt în valoare de 15 mil. RON.

Sprijinul financiar de la bugetul de stat, în cuantum de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, are rolul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor turistice şi conexe din destinaţii, fiind acoperite inclusiv cheltuieli aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Vor fi finanţate, astfel, următoarele tipuri de activităţi:

  • extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear, inclusiv a reţelelor de captare şi transport a factorilor naturali de cură;
  • construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;
  • achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  • formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HoReCa.

Apelul de proiecte va fi lansat în luna septembrie, înscrierile urmând a fi derulate exclusiv online, pe www.turism.gov.ro. După completarea formularului electronic dedicat şi anexarea documentelor justificative, aplicaţiile depuse cu succes de operatorii economici vor fi verificate de Agenţiile pentru Îndeprinderi Mici şi Mijlocii de care aparţin, în ordinea numerelor de înregistrare şi a bugetului aprobat. Un beneficiar se poate înscrie cu un sigur proiect în cadrul apelului.

Data exactă la care va fi activă înscrierea, precum şi perioada în care vor putea fi depuse aplicaţiile vor fi anunţate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare, înainte de începerea procesului de înregistrare propriu-zis, conform procedurii de implementare a programului.