Dezvoltarea turismului rural ar putea favoriza cresterea economica

Conform Planului National Strategic, PNS, incurajarea dezvoltarii unei balante intre dezvoltarea economica a spatiului rural si folosirea durabila a resurselor naturale ar putea contribui la cresterea economica. In acest sens, prioritatile sunt imbunatatirea calitatii mediului in spatiul rural din Romania si mentinerea populatiei in aceste zone.

Dezvoltarea turismului rural prin mentinerea si imbunatatirea atractivitatii spatiului rural – prin diversificarea activitatilor fermierilor si a altor activitati economice alternative, in special a celor legate de turism si relaxare, pot aduce noi surse de venit alternative pentru fermieri prin rasplatirea acestora pentru oferirea de servicii de mediu.

Solutia in acest sens este promovarea unui management durabil al terenurilor agricole si forestiere, conform proiectului PNS pentru perioada 2007-2013. O metoda de realizare a managementului terenului agricol este sprijinirea folosirii continue a terenului agricol in zonele montane afectate de dezastrele naturale.
Source: Cronica Romana