Concurs de proiecte de dezvoltare pentru orașele și satele din Republica Moldova

Administrațiile publice locale pot solicita finanțare pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare regională în orașele și satele din țara noastră. Concursul de proiecte a fost lansat astăzi de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Proiectele pot fi finanțate cu până la 60 mil. RON, în funcție de măsură și domeniul de intervenție.

Termenul limită de depunere a notei conceptuale a proiectului este 30 iulie 2024, ora 17:00.

Astfel, administrațiile publice locale pot depune proiecte de finanțare pentru activități precum valorificarea infrastructurilor de afaceri, crearea și dezvoltarea parcurilor industriale,  zonelor economice libere și a incubatoarelor de afaceri.

Totodată, banii vor putea fi utilizați pentru amenajarea zonelor de agrement, parcurilor, aleilor și spațiilor publice, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și de transport public, construcția sistemelor de canalizare și apeducte magistrale, asigurarea accesului la apă potabilă și servicii de canalizare