Clarificare legislativă propusa pentru aplicarea scutirilor de impozit pe terenuri și clădiri în turism

Imagine de Peggy und Marco Lachmann-Anke de la Pixabay

Reducerea de 50% la impozitul pe clădirile și terenurile folosite pentru prestarea de servicii turistice ar urma să se aplice în cazul utilizării acestora în scopul menționat pe o durată de cel mult 180 de zile și nu ”sezonier”, cum prevede legea acum.

În prezent, Codul fiscal stabilește reducerea cu 50% a impozitului pentru terenurile și clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice ”cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic”. Măsura are drept scop sprijinirea celor care nu pot încasa venituri, de-a lungul unui an, decât pe parcursul unui perioade limitate de timp.

Senatorul Eugen Dogariu arată însă că, în practică, autoritățile locale și instituțiile de control găsesc interpretări diferite ale Codului fiscal astfel încât scutirile prevăzute nu pot fi aplicate. Senatorul, propune, într-un proiect legislativ, eliminarea acestor neclarități și inroducerea în lege a unor formulări precise care să ușureze aplicarea în practică a acestor scutiri.

Astfel, inițiativa legislativă nu lărgește domeniul de aplicare a scutirilor și nici nu introduce noi scutiri, aducând doar clarificări condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutiri.

Prin urmare, proiectul legislativ prevede că atât impozitul pe terenurile, cât și pe clădirile ”aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%”. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție, ca și acum.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de ambele camere ale Parlamentului și apoi promulgat de șeful statului.

EN RO