Blue Air va primi un imprumut de 300 mil. RON de la Eximbank Romania

Blue Air

Eximbank Romania va acorda companiei aeriene low-cost Blue Air un imprumut de 300 mil. RON pe o perioada de 6 ani, potrivit unui proiect de act normativ postat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, MFP.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se propun spre aprobare modelul conventiei de garantare si modelul scrisorii de garantie care cuprinde clauzele generale de garantare de catre stat a imprumutului, precum si termenii financiari ai imprumutului garantat de stat ce va fi acordat Blue Air de catre Banca de Export Import a Romaniei EximBank, in numele si in contul statului roman.

Pentru asumarea riscului de garantare a imprumutului in procent de 100%, inclusiv a dobanzilor si comisioanelor, societatea Blue Air Aviation va plati Ministerului Finantelor Publice, in calitate de Garant, un comision la fondul de risc de 2% pe an aplicat la soldul imprumutului garantat, in rate semianuale consecutive pe toata perioada imprumutului de 6 ani.

Conventia de garantare se va incheia intre statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in calitate de Garant al imprumutului, Blue Air aviation, in calitate de Garantat, si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cu societatea Blue Air Aviation, in calitate de administrator al masurii de ajutor de stat acordata companiei.

Conventia de garantare prevede obligatiile care trebuie indeplinite de Blue Air Aviation, inclusiv angajamentele acesteia si ale Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor care decurg din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2020, pe parcursul duratei imprumutului garantat de stat.

“Potrivit analizei economico-financiare realizate de Eximbank SA, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2020, cu completarile ulterioare si transmise Ministerului Finantelor Publice prin adresa 100.202/01.10.2020, rezulta urmatoarele: 1. Situatia economica – financiara a Blue Air Aviation SA a) Exista o incertitudine semnificativa cu privire la capacitatea societatii de a isi continua activitatea si un risc ridicat de a nu isi onora obligatiile financiare, societatea indeplinind in acest moment cerintele legale pentru a fi incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, in conditiile in care mai mult de jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate, iar societatea se afla in imposibilitatea continuarii activitatii in situatia in care nu va beneficia de un ajutor financiar. In conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, atunci cand se constata ca activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, administratorii societatii sunt obligati sa convoace de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata. Daca Adunarea Generala nu va hotari dizolvarea, atunci societatea este obligata ca cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor ce nu pot fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social”, se mentioneaza in document.

Totodata, in nota de fundamentare se precizeaza ca societatea este decapitalizata, la sfarsitul lunii iunie 2020 inregistrand capitaluri proprii negative. Gradul de indatorare al societatii este extrem de ridicat si prezinta un trend ascendent.

Lichiditatea este subunitara pe toata perioada analizata, iar fluxurile de numerar negative generate de impactul epidemiei au afectat capacitatea companiei de a asigura lichiditatile necesare achitarii drepturilor salariale, a datoriilor catre furnizori si celor fata de bugetul statului.

“Concluzia Eximbank este ca valoarea companiei in acest moment este negativa”, se arata in document.

Conform documentului, evaluarea capacitatii de rambursare a plecat de la proiectiile financiare realizate de Blue Air Aviation in ipoteza derularii in bune conditii a planului de concordat care la randul lui are ca premise principale obtinerea ajutorului de stat (contractarea unui imprumut bancar de 63 mil. EUR cu garantie de stat 100%) si realizarea infuziei de capital suplimentare de cel putin 50 mil. EUR (din care 20 mil. EUR in anul 2021 si 30 mil. EUR in anul 2022). “Cu toate ca societatea a luat in calcul o revenire graduala a nivelului zborurilor pe perioada urmatoare, exista un nivel semnificativ de incertitudine privind evolutia pandemiei si a nivelului de infectari, atat in Romania, cat si in principalele destinatii europene ale Blue Air Aviation; in situatia unei evolutii negative a pandemiei in aceasta regiune nivelul de activitate (zboruri) poate fi semnificativ afectat, conducand astfel la scaderea capacitatii de rambursare a datoriilor de catre societate; in acest context, s-a procedat la efectuarea unei simulari prin diminuarea cu 15% a incasarilor si cheltuielilor directe ale companiei, situatie in care rezulta o capacitate de rambursare semnificativ afectata, prin inregistrarea unor fluxuri de numerar negative pe toata perioada analizata. Cash flow-ul companiei este considerat unul optimist avand in vedere previziunile incasarilor viitoare, in conditiile in care pentru anul 2021 acestea sunt estimate la nivelul de 80% din realizarile anului 2019. Pentru comparatie, Organizatia Internationala de Transport Aerian (IATA) estimeaza ca veniturile pe kilometri parcursi de pasageri vor reveni la valorile din 2019 abia in anul 2022, iar pentru cursele internationale abia in 2024”, se mai spune in document.

EN RO