A fost finalizat proiectul Sprijin pentru Organismul Intermediar pentru turism

Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, MDRT, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului „Sprijin pentru Organismul Intermediar – Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism in vederea implementarii Programului Operational Regional 2007-2013”, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 6 „Asistenta tehnica”, domeniul major de interventie 6.1 „Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional 2007-2013, cod SMIS 13867.

Obiectivul proiectului a fost acela de a sprijini implementarea transparenta si eficienta a domeniului major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”, prin indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atributiilor delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional catre Organismul Intermediar pentru Turism – Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Rezultatele obtinute la finalizarea proiectului includ:
– Elaborarea, impreuna cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, a ghidului solicitantului pentru cel de-al doilea apel de proiecte in cadrul operatiunilor „Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice” si „Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica, CNIPT si dotarea acestora”.
– Sprijinul acordat potentialilor beneficiari atat prin materiale, prezentari, raspunsuri elaborate si oferite, ca urmare a solicitarilor primite prin mijloace de comunicare online si offline, cat si prin prezentarile sustinute in cadrul diverselor evenimente cu rol de informare.
– Evaluarea celor 590 cereri de finantare depuse in cadrul domeniului major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”, din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii.
– Verificarea cererilor de prefinantare si rambursare depuse, aferente proiectelor aflate in implementare.
– Asigurarea unui cadru optim pentru desfasurarea activitatilor directiei, prin achizitionarea de materiale consumabile, echipamente, periferice de calcul, aparatura birotica si mobilier.
– Asigurarea informarii si publicitatii pentru proiect prin difuzarea de comunicate de presa si aplicarea de autocolante inscriptionate.

Valoarea contractului de finantare este de 1.742.082 RON, inclusiv TVA, din care 1.134.217 RON din Fondul European de Dezvoltare Regionala, 378.072 RON de la bugetul de stat, iar restul de 229.793 RON reprezinta valoarea TVA suportata din bugetul de stat.

Source: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

EN RO