A fost demarata licitatia pentru elaborarea si executarea lucrarilor de consolidare si restaurare a Cazinoului din Constanta

Compania Nationala de Investitii a demarat procedura de licitatie restransa pentru intocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”.

Contractul presupune elaborarea proiectului tehnic, PT, a documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, DTAC, a detaliilor de executie, DE, asistenta tehnica pe durata executarii lucrarilor din partea proiectantului si executia lucrarilor aferente consolidarii si restaurarii.

Valoarea estimata a contractului este de 24.732.350 RON, fara TVA, iar durata acestuia este de 24 de luni de la data emiterii ordinelor de incepere a prestatiilor.

Licitatia se va efectua in doua etape. Prima etapa este cea de preselectie in urma careia se vor califica doar operatorii economici care cumuleaza un punctaj de minimum 70 de puncte, dar nu mai mult de cinci operatori economici. La a doua etapa vor participa doar candidatii selectati in cadrul primei etape. Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune.

Va fi declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare numar de puncte rezultat prin insumarea punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare.

Source: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

EN RO