Proprietarii terenurilor cu instalatii energetice sunt obligati de Guvern sa accepte o chirie minima

Proprietarii terenurilor pe care vor fi amplasate instalatii energetice vor incheia cu reprezentantii operatorului o conventie prin care sa primeasca o indemnizatie pe durata lucrarii, dar vor fi obligati sa accepte ca suma sa fie stabilita cel mult la nivel chiriei minime pentru un teren similar, relateaza Mediafax.

Cuantumul indemnizatiei va fi stabilit astfel, prin negociere, cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si va fi calculat numai pentru suprafata de teren ce urmeaza sa fie efectiv ocupata pentru realizarea viitoarei capacitati energetice.
Procedura a fost stabilita recent de Guvern si se refera la capacitatile energetice care urmeaza sa fie realizate si pentru care sunt afectate terenuri aflate in proprietatea privata a tertilor, precum si la exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute in vederea executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii si alte interventii pentru asigurarea functionarii normale a acestor capacitati energetice.

Titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pe care au fost realizate deja capacitati energetice, dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice 13/2007, vor avea dreptul la randul lor sa solicite incheierea conventiei-cadru, pentru exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute ulterior realizarii capacitatii energetice.

In cazul acestora, conventia va fi incheiata pentru durata aferenta executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii, dar cuantumul indemnizatiei va fi stabilit prin negociere tot cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si va fi calculat numai pentru suprafata de teren ce urmeaza a fi efectiv afectata de exercitarea drepturilor de uz si servitute pentru executarea lucrarilor.

In situatia in care la nivelul administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla terenul nu exista stabiliti un nivel al chiriei minime pe metru patrat pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie, nefiind astfel posibila determinarea cuantumului indemnizatiei, limita sumei de plata va fi determinata de catre un evaluator autorizat, ales de comun acord de catre parti.

Costurile evaluarii cuantumului indemnizatiei vor fi suportate de titularii de licente si autorizatii, beneficiari ai drepturilor de uz si servitute.

Source: Flux Imobiliar