Operatorii economici din turism vor primi drept de functionare doar dupa controlul autoritatilor competente

In sedinta din data de 27 martie, Guvernul a aprobat un memorandum privind serviciile turistice in cadrul pietei interne. Memorandumul a fost adoptat in urma sesizarii facute de catre Comisia Europeana referitoare la anumite incompatibilitati existente intre legislatia romana si prevederile Directiva Servicii 2006/123/CE.
Una dintre principalele modificari propuse in document priveste procedura obtinerii certificatului de clasificare a structurilor de primire turistica.
Astfel, se propune ca, pe baza unei cereri standardizate si a documentatiei complete depusa de un solicitant la institutia publica din domeniul turismului, sa fie eliberata solicitantului o autorizatie provizorie de functionare prin care se acorda operatorului economic dreptul de a functiona pana la data realizarii verificarii la fata locului a criteriilor de clasificare.
De asemenea, operatorii economici din UE/SEE care detin licenta/un document echivalent in tarile lor de provenienta si care doresc sa presteze servicii specifice agentiilor de turism in regim transfrontalier, pe teritoriul Romaniei, nu vor fi obligati la obtinerea unei noi licente emise de autoritatile romane, ci vor avea doar obligatia informarii autoritatii publice centrale in domeniul turismului privind initierea activitatii pe teritoriul national.
Totodata, se are in vedere corelarea denumirii tipului de asigurare necesar functionarii unei agentii de turism cu denumirea produsului deja existent pe piata asigurarilor si care este reglementat prin alte acte normative din domeniul turismului.

Source: Daily Business