PNRR pregătirea noii selecții a obiectivelor de investiții, Componenta C11

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță potențialii beneficiari cu privire la pregătirea lansării metodologiei de selecție a obiectivelor de investiții în turism și cultură, aferente Investiției 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale din Componenta C11 –Turism și cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Pentru facilitarea pregătirii documentației, această metodologie se va baza pe principii similare cu metodologia anterioară, publicată în data de 3 mai 2022 (https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/). În același timp, ghidul pentru viitorul apel de proiecte va fi elaborat pe baza ghidului utilizat pentru apelurile de depunere de proiecte anterioare.

Cei care interesați, inclusiv beneficiarii pentru obiectivele selectate exclusiv pentru promovare în cadrul apelurilor anterioare, aferente celor 12 rute turistice/culturale, care se încadrează în criteriile de investiții pentru restaurare și reabilitare, să demareze pregătirea documentației de selecție a acestor obiective în cadrul apelului care va urma.

Publicarea metodologiei este estimată pentru data de 14 noiembrie, iar lansarea și depunerea solicitărilor de finanțare se vor desfășura în intervalul 5 – 19 decembrie 2022.