Orheiul Vechi este unul din cele mai frumoase locuri din Republica Moldova

Complexul muzeal Orheiul Vechi este amplasat în valea Răutului, un afluent de dreapta al Nistrului, pe teritoriul comunei Trebujeni din raionul Orhei al Republicii Moldova.

Complexul cuprinde câteva zeci de hectare ale orașului medieval Orhei (sec. XIII–XVI), denumit ulterior  Orheiul Vechi, după părăsirea așezării date și întemeierea în alt loc a unui oraș nou, cu același nume – Orheiul de azi. Din cadrul complexului fac parte două promontorii mari, Peștere și Butuceni, la care se alătură trei promontorii adiacente mai mici, Potarca, Selitra și Scoc, pe teritoriul cărora se află ruinele unor fortificații, locuințe, băi, lăcașuri de cult inclusiv mănăstiri rupestre atât din perioada tătaro-mongolă (sec. XIII–XIV) cât și moldovenească (sec. XV–XVI).

Complexul  Orheiul Vechi constituie un sistem alcătuit din elemente culturale și naturale: landșaft natural arhaic, biodiversitate, cadru arheologic de excepție, varietate istorico-arhitecturală, habitat rural tradițional și originalitate etnografică.

Orașul antic  Orhei Vechi combină organic peisajul natural și vestigiile civilizațiilor antice. Ca urmare a săpăturilor arheologice aici au fost descoperite straturile culturale ale diferitelor epoci, cum ar fi – Paleoliticul, Eneoliticul și Epoca Fierului. Cultura geto-dacilor din Evul Mediu timpuriu și târziu este reprezentată de resturile cetăților de pământ și de lemn din perioada geto-dacică și de urmele a două orașe medievale – orașul Shehr al-Djedid din perioada Hordei de Aur și orașul moldovenesc Orhei.

Schitul Peștera este parte componentă a complexului rupestru Butuceni, acesta cuprinde o biserică, 11 chilii monahale, clopotniță și o cruce masivă din piatră. Lăcașul sfânt a fost construit prin refolosirea unor încăperi mai vechi, ale căror urme se profilează pe suprafața pereților. Cele 11 chilii au fost săpate în malul abrupt al Răutului încă în secolul XV, având mai multe perioade de funcționalitate.

Schitul se completează cu o clopotniță și o cruce masivă din piatră, ce datează din sec. XVIII. Deseori veți vedea mergând spre această cruce cupluri de miri, dornici să-și imortalizeze ziua cununiei în acest loc plin de legende.

Mănăstirea Pîrcălabului Bosie este compusă dintr-o biserică rupestră și 9 chilii monahale, situate la 25 m înălțime, datează din secolul XVII d. Hr. Se remarcă prin inscripțiile medievale lapidare, scrise cu grafie chirilică în limbile slavonă, română, unice de acest gen, păstrate în Republica Moldova.

Construcția îi este atribuită Pârcălabului de Orhei Bosie, care a lăsat o inscripție ctitoricească la intrarea în Biserică, în îndepărtatul an 1665.

Cele 9 chilii adiacente bisericii sunt interesante prin amenajarea lor pe interior: paturi de piatră, vetre, deschiderile de ferestre, dar și urme a diferitor construcții de lemn: pereți despărțitori, grinzi, etc.

Cetatea geto-dacilor fiind o zonă perfectă din punct de vedere strategic, bazinul râului Răut a găzduit unul dintre cele mai vestite popoare ale antichității – Geto – Dacii. Amplasată pe suprafața promontoriului Butuceni, Cetatea geto-dacilor este cea mai veche construcție fortificată din  Orheiul Vechi, datând din sec. VII – V î. Hr. Inițial – citadelă, mai târziu lărgită până la dimensiunile unei cetăți adevărate, locația a suferit multe schimbări de-a lungul a patru secole de existență: lărgirea incintei, amenajarea unor noi fortificații, reamenajarea celor vechi, schimbarea structurii, toate acestea protejate de 10 linii de apărare formate din valuri, șanțuri, un zid și o palisadă.

Schitul Pârcălabului Albu-Mașcăuți păstrează circa 20 de încăperi rupestre situate în cinci nivele, unele dintre acestea fiind legate între ele. Chilii care s-au păstrat sunt de dimensiuni deosebit de mici, destinate unei existențe austere, fapt confirmat și de amplasarea acestora la o înălțime de 70-80 m deasupra apei. În prezent, schitul este în proces de degradare din cauză calamităților naturale.