Noile machete pentru licența, brevetul și certificatul de turism

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat de curând noile modele de machete pentru licența, certificatul și brevetul de turism, acestea urmând să înlocuiască machetele folosite până acum.

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1816/2022

Astfel, vechile machete sunt înlocuite cu acestea noi, reprezentate mai jos.

Conform normelor metodologice cuprinse în Ordinul Ordinul ANAT nr. 65/2013:

  • licența de turism e documentul eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa pachete de servicii de călătorie și/sau componente ale acestora, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  • brevetul de turism e document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agențiilor de turism și/sau a structurilor de primire turistice;
  • certificatul de clasificare e document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calității dotărilor și a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică. Certificatul de clasificare este însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii sau de fișa privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, constituind parte integrantă a acestuia.