Noi norme de eliberare a certificatelor de clasificare, a licentelor si a brevetelor in turism

In urma publicarii in Monitorul Oficial nr. 102/09.02.2011, au intrat in vigoare normele metodologice de eliberare a certificatelor de clasificare, a licentelor si a brevetelor de turism.

Principala noutate consta in reducerea la 30 de zile a perioadei dintre data depunerii documentatiei complete si data eliberarii certificatului de clasificare, respectiv a licentei sau a brevetului de turism. Reducerea termenului se datoreaza faptului ca eliberarea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice, a licentelor si brevetelor de turism se face pe baza declaratiei standardizate data pe proprie raspundere de solicitant, insotita de documentatia aferenta, prin care se atesta indeplinirea criteriilor de clasificare/ licentiere/ brevetare.

Verificarea indeplinirii criteriilor de clasificare sau de licentiere se realizeaza ulterior autorizarii in cadrul actiunilor de control desfasurate de reprezentantii cu atributii specifice din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.

O alta noutate este ca pensiunile din mediul rural nou infiintate trebuie sa fie amplasate pe o suprafata de minimum 1000 mp, exclusiv spatii verzi si spatii de parcare. De asemenea, pentru pensiunile agroturistice nou infiintate este necesara amplasarea pe o suprafata de minimum 2000 mp, exclusiv spatii verzi si spatii de parcare, in locuri ferite de surse de poluare.

Actul normativ prevede, de asemenea, ca proprietarii sau administratorii unitatilor de primire turistica vor asigura conectarea la sistemul integrat de evidenta a turistilor in 60 de zile de la implementarea si operationalizarea acestuia.

Solicitarile depuse de operatorii economici si de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrarii in vigoare a actualelor norme metodologice, vor fi solutionate conform conditiilor in vigoare la momentul depunerii acestora la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.

Noile normele sunt disponibile pe pagina electronica a ministerului la sectiunea Control si autorizare pentru turism (http://www.mdrt.ro/turism/legislatie).

Source: Bloom Biz

EN RO