Ministrul Cadariu sprijină companiile din turism

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a publicat în dezbatere publică, în formă actualizată, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente.

Schema de ajutor de stat HORECA2 permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni. Pilonul 1 presupune compensarea creşterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 faţă de cele aferente aceleiaşi perioade a anului 2021, cu excepţia cheltuielilor cu energia electrică şi/sau gaz, iar Pilonul 2 presupune compensarea cu maximum 30% din creşterea costului eligibil cu energia electrică şi/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Aplicanţii vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

Bugetul schemei de ajutor de stat HORECA2 solicitat de reprezentanţii industriei este de 750 mil EUR, echivalent în lei. Acesta va fi analizat de Ministerul Finanţelor, care va determina alocarea bugetară în conformitate cu sursele de finanţare existente. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

Schema se derulează de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.