Masuri de descentralizare in domeniul turismului

PROIECT DE LEGE

privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,  precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică
 
TITLUL IV
Măsuri de descentralizare în domeniul turismului
 
Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii de turism in Romania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20 – (1) Consiliile judeţene, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii specifice în domeniul turismului:
a) inventariază principalele resurse turistice;
b) administrează registrele județene ale patrimoniului turistic;
c) elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;
d) omologhează traseele turistice şi pârtiile de schi;
e) contribuie la creşterea calităţii produselor turistice;
f) urmăresc activităţile turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;
g) autorizează funcţionarea pensiunilor, activitățile ghizilor de turism, centrele de informare şi promovare turistică, structurile de primire turistică şi unităţile de alimentaţie publică situate în unitățile administrativ-teritoriale şi în staţiuni turistice;
h) emit brevetul de turism;
i) atestă parcurile turistice;
j) asigură clasificarea structurilor de primire turistică potrivit legislației în vigoare;
k) autorizează activitățile de agrement nautic, activitățile turistice pe plajă și activitățile ecoturistice.
(2) Consiliile locale au următoarele atribuţii în domeniul turismului:
a) inventariază principalele resurse turistice;
b) administrează registrele locale ale patrimoniului turistic;
c) elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;
d) participă la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;
e) contribuie la creşterea calităţii produselor turistice;
f) urmăresc activităţile turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;
g) organizează centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică.”
 
Art. II – În exercitarea competenţelor legate de avizarea documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului consiliile judeţene emit avizul de specialitate pentru:
1. documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;
2. documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistica de tipul:
a) structuri de primire turistice: hotel, hotel-apartament, motel, hostel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;
b) structuri de servire a mesei: restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific naţional sau local, braserie, berărie, gradină de vară, baruri de orice tip, unităţi de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie, organizate în:
(i) unităţi amenajate în spaţii speciale destinate, cuprinse în structuri de primire turistice;
(ii) structuri independente, amplasate în cadrul stațiunii turistice.
c) structuri de agrement turistic: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic – transport turistic pe cablu, pârtii amenajate pentru practicarea schiului şi altele asemenea;
d) structuri de tratament balnear: complexe de turism balnear.

 

4. documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic.

 

Pentru a citi intregul text al Proiectului de Lege click aici
 

 

Source: MDRT