Lista activelor de vânzare deținute de ROMSILVA

Conform legii nr. 346 din 14 iulie 2004, art. 13, alin. 4,  regiile autonome, societățile, companiile naționale, precum și societățile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să stabilească și să întocmească liste cuprinzând activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar.

Listele vor fi transmise la camerele de comerț și industrie județene și a municipiului București, la organizațiile patronale, asociațiile profesionale prin autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

Link către lista activelor de vânzare deținute de ROMSILVA cu potențial turistic