Legea Turismului a fost lansata spre dezbatere publica

Pe data de 26 iunie, proiectul privind Legea Turismului a fost lansat spre dezbatere publica de catre Ministerul Economiei.
Potrivit proiectului de act normativ, constituie infractiuni "executarea in areale turistice fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a altor constructii sau dotari decat cele admise in conditiile legii", precum si continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente. Aceste infractiuni se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 10.000 RON la 50.000 RON.
De asemenea, nerespectarea prevederilor privind intretinerea si igienizarea zilnica a plajei inchiriate, neamenajarea plajei la inceputul sezonului turistic estival, neasigurarea lucrarilor de canalizare si alimentare cu apa pana la zona limitrofa plajei se amendeaza cu sume cuprinse intre 10.000 si 30.000 RON.
Amenzi intre 5.000 la 10.000 RON se vor da pentru circulatia sau stationarea autovehiculelor pe plaja, pentru permiterea camparii pe plaja cu destinatie turistica, dar si pentru permiterea realizarii de activitati de comert ambulant pe plaja.
In plus, operatorii economici autorizati in domeniul turismului au obligatia "sa functioneze cu personal calificat, specializat, perfectionat si autorizat, in conformitate cu reglementarile si normele de specialitate in vigoare". In ceea ce priveste formarea profesionala, se specifica faptul ca este permisa dobandirea competentelor profesionale in domeniul turismului prin "practicarea unor activitati specifice sectorului turistic direct la locul de munca sau autoinstruirea".
Documentul mai prevede ca operatorii economici din turism care detin structuri de primire turistice in statiuni au obligatia sa renoveze exterioarele cladirilor de orice tip in care isi desfasoara activitatea de cazare, alimentatie publica, agrement, transport turistic, tratament balnear, in vederea asigurarii aspectului general al cladirii.
De asemenea, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, MECT, va infiinta si coordona Comitetul Interministerial pentru Turism si va aviza planul de urbanism al statiunilor turistice, conform prevederilor noii Legii a Turismului.
 
Comitetul Interministerial pentru Turism este format din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice centrale responsabile in domeniul economiei, finantelor publice, afacerilor externe si afacerilor interne, culturii, transportului, mediului, apelor, padurilor, muncii, sanatatii, tineretului, sportului, educatiei, agriculturii, reprezentantii autoritatii administratiei publice locale, precum si ai altor autoritati cu activitate conexa domeniului turismului si este condus de conducatorul ministerului de resort.
Conform proiectului de lege, in scopul protejarii activitatii de turism si al crearii bazei de dezvoltare turistica, instrainarea structurilor de primire din cadrul statiunilor turistice se poate face cu obligarea noului proprietar la mentinerea obiectului de activitate si a functiunii structurii de primire turistica.
Proiectele de investitii in turism si sursele de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism ai caror beneficiari sunt autoritatile administratiei publice locale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
Proiectul de Lege a Turismului reglementeaza organizarea, coordonarea, promovarea si dezvoltarea turismului, considerat domeniu de importanta strategica si ramura prioritara a economiei nationale, precum si managementul resurselor turistice "in conformitate cu principiile echitatii, competitivitatii, sustenabilitatii si dezvoltarii durabile". Legea turismului se aplica tuturor formelor de turism precum si tuturor persoanelor fizice si juridice care presteaza servicii sau desfasoara activitati turistice.
 
Pentru a vedea Legea Turismului CLICK AICI 
 
 
 
 
 

Source: Economica

EnglishRomanian