Legea turismului a fost lansata in dezbatere publica

Pe data de 21 decembrie, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, MDRT, a lansat in dezbatere publica proiectul privind Legea Turismului, care reglementeaza organizarea, coordonarea si dezvoltarea turismului, domeniu de importanta strategica pentru economia Romaniei.

DOWNLOAD LEGE

Reglementarile cu caracter general sau de principii directoare in domeniul turismului vor fi sistematizate intr-un singur act normativ, asigurandu-se totodata conformitatea cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, in ceea ce priveste recomandarea ca reglementarile de acelasi nivel si avand acelasi obiect sa fie cuprinse intr-un singur act normativ, se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ.

In prezent exista o Ordonanta a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism din Romania.

Prevederile viitoarei Legi a Turismului se vor aplica autoritatilor administratiei publice implicate in organizarea si desfasurarea activitatii de turism, operatorilor economici, precum si tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati turistice.

Proiectul de lege are in vedere definirea atributiilor specifice ale autoritatii publice centrale pentru turism, precum si a extinde si clarifica responsabilitatile Consiliilor locale, judetene si ale Consiliului General al municipiului Bucuresti in ceea ce priveste turismul, dar si de a asigura stabilitatea cadrului institutional cu rol si atributii principale in elaborarea strategiilor si programelor in domeniul turismului, precum si crearea unui ritm nesincopat in derularea masurilor, programelor si proiectelor de dezvoltare pe termen mediu si lung in turism.

Prin Legea Turismului, MDRT vrea totodata sa reglementeze gestiunea informatiilor turistice, astfel incat sa fie creata la nivel national o baza de date completa din punct de vedere cantitativ si calitativ cu privire la principalele piete sursa de turism, a resurselor, produselor, unitatilor, evenimentelor si serviciilor turistice, a operatorilor economici si a personalului autorizati sa desfasoare activitati de turism, precum si a altor date relevante in domeniul turismului.

In Romania, contributia veniturilor provenind din activitatile turistice la PIB, la nivelul anului 2008 era de aproximativ 3,5%, respectiv in jur de 4,5 mld. EUR, fapt ce plaseaza Romania, raportat la aceasta contributie, pe ultimele locuri in Europa. In anul 2009, din cauza efectelor crizei economice, aceasta contributie a fost chiar mai scazuta.

Totodata, MDRT intentioneaza sa creeze un organism pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica atat pe piata interna, cat si pe piata externa, denumit Organizatia de Promovare a Turismului, institutie publica, cu personalitate juridica.

Totodata, ministerul vrea sa infiinteze Sistemul National Informational pentru Turism, care va cuprinde datele si indicatorii stabiliti de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului si Institutul National de Statistica, prin ordin al conducatorilor autoritatilor mentionate.

Sistemul National Informational pentru Turism va fi gestionat de MDRT si este creat in vederea stocarii, corelarii si diseminarii informatiilor privind piata turistica, precum si a evaluarii activitatii turistice.

Source: Bloom Biz