Lansarea proiectului de modernizare a hotelului Rhodos din Eforie

Nova Tour Invest SRL în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Modernizare si Dotare hotel Rhodos”, cod SMIS 132690, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1,5 mil RON, din care valoarea sumei nerambursabile este de 944 mii RON.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității societății Nova Tour Invest SRL și consolidare pe piața locală și regională în domeniul serviciilor hoteliere.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea spațiilor de cazare, completarea gamei de servicii conexe în domeniul hotelier și eficientizarea consumului cu energia pentru producerea apei calde.

Creșterea numărului mediu de salariați cu 5 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2018.

Durata de implementare a proiectului este de 53 luni: respectiv de la data 01.08.2019 până la data 31.12.2023.