Guvernul înființează agenții teritoriale pentru IMM-uri și turism

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea unor agenții teritoriale pentru IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii) și sectorului turistic. Noua legislație stabilește diverse măsuri pentru a pune în aplicare rapid, într-un cadru nou organizatoric,  activitățile menite să stimuleze înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și autorizarea în domeniul turismului, astfel încât acestea să răspundă nevoilor antreprenorilor și structurilor turistice.

Astfel, aceste agenții teritoriale pentru IMM-uri și turism (ATIMMT) sunt create, inclusi ATIMMT Ploiești, ATIMMT Constanța și ATIMMT Brașov, prin consolidarea a nouă agenții deja existente pentru întreprinderi mici și mijlocii.

  • Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Ploiești, cu un total de 83 de posturi, este înființată prin unirea Agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii Ploiești, București și Craiova și preluarea reprezentanțelor teritoriale din turism de la Bușteni, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu și Mehedinți. Această agenție este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. Va avea în subordine Centrele teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism București și Craiova, conduse de directori adjuncți, numiți prin ordin al aceluiași ministru.
  • Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Constanța, cu un total de 88 de posturi, este înființată prin fuzionarea Agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii Constanța, Iași și Târgu Mureșși preluarea reprezentanțelor teritoriale din turism de la Constanța, Iași, Tulcea, Bacău, Neamț, Suceava, Alba și Harghita. Această agenție este condusă de un director numit prin ordin al ministrului economiei. Va avea în subordine Centrele teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Iași și Târgu Mureș, conduse de directori adjuncți, numiți prin ordin al aceluiași ministru.
  • Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Brașov, cu un total de 86 de posturi, este înființată prin unirea Agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii Brașov, Timișoara și Cluj-Napocași preluarea reprezentanțelor teritoriale din turism de la Arad, Baia Mare, Brașov, Cluj, Sibiu, Bistrița și Oradea. Agenția Brașov este condusă de un director numit prin ordin al ministrului economiei. Va avea în subordine Centrele teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Timișoara și Cluj-Napoca, conduse de directori adjuncți, numiți prin ordin al aceluiași ministru economiei.