Guvernul a modificat programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism

Imagine de PIRO4D de la Pixabay

Guvernul României a modificat, pe data de 19 octombrie, programul Masterplan pentru investiţiile în turism – aprobat prin HG 558/2017- şi criteriile de eligibilitate pentru proiectele de investiţii în turism.

Hotărârea aprobată prevede că, în cazul staţiunilor balneare şi balneoclimatice atestate, vor fi finanţate lucrările de construire/reabilitare/modernizare/extindere a bazelor de tratament, traseele marcate pentru cură de teren, aleile promenadă, buvete, precum şi achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice procedurilor balneare şi amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăţi terapeutice.

În cazul localităţilor cu factori naturali terapeutici, dar care nu sunt atestate drept staţiuni, vor fi alocate în premieră fonduri pentru construirea bazelor de tratament cu dotări specifice.

Domeniile schiabile se vor finanţa în ansamblu. Se vor acorda sume de la bugetul de stat pentru construirea/reabilitarea/modernizarea/ extinderea domeniilor schiabile, respectiv pârtii de schi/şcoală/trasee de legătură, instalaţie de transport pe cablu, bandă transportoare pentru pârtii şcoală, tubbing, instalaţie de iluminat nocturn, instalaţie de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare, pârtie/ pistă săniuş, drum acces, post de prim ajutor, amenajare/reabilitare patinoar, dar şi pentru infrastructura pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară, conexă domeniilor schiabile.

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv consiliul judeţean în cazul în care obiectivele de investiţii sunt realizate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale judeţene ori în administrarea acestora precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.