Guvernul a aprobat planul de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului până în 2029

“O Hotărâre de Guvern adoptată astăzi aprobă planul de acţiune pentru implementarea strategiei de ecoturism valabilă până în 2029. Este o hotărâre care defineşte astăzi planul de acţiune pentru implementarea acestei strategii, care are un mare potenţial de a aduce prosperitate în comunităţile unde există şi antreprenoriat pentru promovarea naturii şi vestigiilor culturale din ţara noastră. Credem că este un document destul de aşteptat cu un mare potenţial de creştere şi de multiplicare în economie”, a afirmat Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, hotărârea completează şi modifică Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune şi obiective – 2019-2029.

“Prin acest act normativ, se aprobă planul de acţiune pentru implementarea strategiei de ecoturism şi, de asemenea, modificarea criteriilor de recunoaştere a destinaţiilor ecoturistice. Scopul strategiei şi al planului de acţiune al acesteia este de a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul destinaţiilor în care natura şi cultura locală ocupă un loc central şi creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi în prosperitatea populaţiei locale”, menţionează Executivul.

De asemenea, finanţarea necesară îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategie se realizează în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţiei în bugetele instituţiilor implicate, precum şi din alte surse legal constituite, inclusiv prin programele cu finanţare europeană şi PNRR.