Guvernul a aprobat hotărârea privind acordarea garanției de stat aferentă împrumutului pentru Blue Air

Blue Air

Guvernul a aprobat hotararea privind acordarea garantiei de stat aferenta imprumutului in valoare de 300 mil. RON de catre EximBank pentru compania aeriana low-cost Blue Air.

Pentru societatea Blue Air Aviation – S.A., Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat sa garanteze, in numele şi contul statului, in procent de 100% unul sau mai multe imprumuturi, precum și dobanzile și comisioanele aferente, in limita sumei de 300.775.000 RON, pe o perioada de pana la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare, contractarea imprumutului/rilor urmand a se realiza pana la data de 31 octombrie 2020, iar disponibilizarea fondurilor catre companie se va realiza pana la data de 31 ianuarie 2021.

Comisia Europeana a autorizat masura de acordare a ajutorului sub forma garanției de stat care sa acopere 100% din imprumutul in valoare de 300.775.000 RON, precum și dobanzile și comisioanele aferente, din care:
a) echivalentul in lei a sumei de 28,29 mil. EUR, pe o perioada de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID -19 cauzate direct in perioada martie – iunie 2020, și
b) echivalentul in lei a sumei de 33,84 mil. EUR, pe o perioada de 6 luni, va fi furnizata ca ajutor de salvare pentru a acoperi parțial nevoile urgente de lichiditate ale companiei in perioada septembrie 2020 – februarie 2021.

In acest scop, pana la rambursarea integrala a imprumutului de peste 300 mil. RON, garantat de catre statul roman, Guvernul va avea doi reprezentanti – cu drept de veto – in consiliul de administratie al companiei aeriene low-cost Blue Air. Compania nu va putea acorda dividende sau returna imprumuturi actionarilor si nici nu va putea instraina aeronave pana la acelasi termen.

Acum, Guvernul a aprobat modelul convenției de garantare si modelul scrisorii de garanție care cuprinde clauzele generale de garantare de catre stat a imprumutului, precum si termenii financiari ai imprumutului garantat de stat.

Modelul financiar prezentat releva realizarea unui flux de numerar cumulat pozitiv, bazandu-se insa și pe o serie de ipoteze optimiste, de revenire la nivelurile de activitate anterioare inceperii pandemiei, de adoptare a unei noi strategii de business și de restructurare a cheltuielilor, in condițiile in care compania va continua activitatea pe o perioada nedeterminata de timp (going concern), precum și de derularea in bune condiții a planului de concordat, care are la randul lui, ca premise principale, obținerea imprumutului garantat de stat și realizarea infuziei de capital suplimentara.

Nerealizarea infuziilor de capital estimate va impacta nefavorabil fluxul de numerar/capacitatea de asigurare a fluxurilor necesare desfașurarii activitații.

Cash flow-ul companiei este considerat unul optimist, arata Eximbank, avand in vedere previziunile incasarilor viitoare, in condițiile in care pentru anul 2021 acestea sunt estimate la nivelul de 80% din realizarile anului 2019.

In situația in care CE va emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat de salvare, Ministerul Finanțelor Publice va pune in aplicare aceasta decizie in conformitate cu legislația europeana și naționala din domeniul ajutorului de stat.

EN RO