Scepticism in HoReCa in urma consultarii publice asupra actiunii 4.1.1-POC urmasa masurii 3

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anutat o perioada de consultare publica in perioada 22.06.2022-04.07.2022 cu privire la Ghidul Solicitantului  din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, care este urmasa Masurii 3 lansata de Ministerul Economiei, anulata pentru o serie de probleme, transferata si refacuta.

Masura 1 de de sprijin pentru firmele afectate de pandemie a oferit 2.000 EUR, pentru IMM-urile care au depus cerere.

La Masura 2, au aplicat prin intermediul sistemul electronic creat in scopul oferirii unui ajutor, in principal firme de consultanta care au cunoscut procedura, iar firme din HoReCa nu au reusit sa obtina un sprijin financiar din cauza ca fondurile s-au terminat. Un numar de peste 10.000 de firme au ramas in asteptare pentru mai multe luni.

Prin refacerea Masura 3 sub noua denumire si incadrare, firmele care fusesera afectate de pandemie trebuiau sa primeasca de cinci ori valoarea cifrei de afaceri din anul 2019, fara sa depaseasca 1 mil. EUR, in scopul investitiilor de modernizare si retehnologizare fara a se putea cumpara sau construi cladiri.  Pericolul este ca la finalul perioadei de consultare daca nu vor fi facute corecturi semnificative, firmele cu adevărat afectate de restricțiile impuse de Guvern în perioada pandemiei sa devina in proportie mare neeligibile pentru a primi banii de investiții. În același timp, exista in continuare pericol de favorizare a IMM-urilor cu un singur angajat, care nu au suferit pierderi în perioadele cu restricții cum ar fi  firmele de consultanță.

Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc a trimis obiectii legate de punctajul privind evaluarea cererilor de finantare si departajarea proiectelor pentru obtinerea finantarii.

Maximum 15 puncte care se acorda pentru scaderea cifrei de afaceri la sfarsitul anului 2020  comparativ cu 2019 este considerat un punctaj prea mic fata de punctajul total privind evaluarea proiectelor. Punctajul acordat privind scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID este de maximum 35 puncte (acordate pentru cea mai mică scădere a ratei profitului). Scăderea cifrei de afaceri presupune automat și scăderea proporțională a ratei profitului operațional pentru o activitate care a avut de suferit cu adevărat din pricina COVID.

Alte probleme ale Ghidului sunt legate de punctajul acordat conform ratei rentabilității. Acesta scade progresiv, pe măsură ce scade și rata rentabilității. FPTR a aratat că o rată a rentabilității de 30% sau mai mare presupune activități speculative, cu un număr redus de personal sau chiar fără angajați, care eventual au realizat profit din vânzarea de active și care cu siguranță nu au fost afectate de pandemie. „În mod cert, această modalitate de punctaj pentru evaluarea cererilor de finanțare, trebuie exclusă din grila de evaluare”, a cerut FPTR. În plus, nici măcar nu există punctaj pentru personalul afectat de pandemie.

Ministerul Fondurilor Europene a promis o analiza in acest sens.