Bacșișul legiferat și fiscalizat

Bacșișul se va regăsi, începând cu 1 ianuarie 2023 pe nota pe plată și pe bonul fiscal. Sumele provenite din bacșiș vor fi distribuite integral angajaților, iar banii din această sursă vor fi considerate venituri cu reținere la sursă, fără să fie cuprinse în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și fără a intra în sfera de aplicare a TVA-ului, conform proiectului de lege căruia comisia de buget a deputaților i-a întocmit raport de adoptare.

PROIECT DE LEGE 

Operatorii economici vor avea obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o alta rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.

Impozitului pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Nerespectarea prevederilor legate de bacșiș va fi considerată contravenție, care va fi sancționată cu amendă între 2-4 mii RON.