Proiect de OUG: Agentia de Cadastru va trece de la MAI la Ministerul Dezvoltarii

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ar putea trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în cea a Ministerului Dezvoltării Regionale, potrivit unui proiect de OUG.
Astfel, Ministerul Dezvoltarii  a iniţiat un act normativ prin care este modificată Legea cadastrului astfel încât ANCPI să treacă în subordinea sa.
Propunerile au în vedere ca, în termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a noii OUG, să se încheie un protocol de predare-primire a Agenţiei între MAI şi MDRT.
Acest protocol va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetara până la data preluării şi structurile de personal preluate.
În schimb, finanţarea ANCPI va fi făcută în continuare de MAI, până când Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificări în structura bugetului de stat. Proiectul  precizează că personalul ANCPI şi al instituţiilor sale subordonate va beneficia de salariile şi de drepturile avute anterior.
“Lipsa cadastrului general are implicaţii negative în realizarea unor obiective de interes naţional sau local pentru dezvoltarea infrastructurii şi promovarea unor investiţii, accesarea de fonduri europene, în realizarea măsurilor stabilite în Programul de guvernare 2009 – 2012 şi a angajamentelor asumate în faţa Uniunii Europene.
Pe de altă parte, activităţile MDRT şi cele ale ANCPI sunt interdependente în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltărilor regionale şi înregistrarea sistematică în cadastru şi cartea funciară.
În scopul servirii interesul public de corelare a politicilor de administrare a terenurilor cu cele de dezvoltare teritorială, prin acest proiect de act normativ se urmăreşte realizarea unei mai bune administrări a trenurilor pentru dezvoltarea economică şi socială, conservarea mediului şi creşterea calităţii vieţii, permiţând implementarea de politici armonizate ce privesc dezvoltarea terenului şi furnizarea de servicii complexe mediului de afaceri şi cetăţenilor”, se arată în Nota de fundamentare la proiectul de OUG.
Source: Flux Imobiliar