Noi cladiri de birouri in zone bine cotate ale Capitalei

Dacă spaţii office foarte mari nu se mai dezvoltă, clădiri de birouri de 3-4 etaje se construiesc în continuare.
În această perioadă nu se mai construiesc noi clădiri de birouri foarte mari pentru că nu se găsesc chiriaşi care să le ocupe.
Puţinele clădiri mari construite acum sunt cele amânate din anii anteriori. Singurul segment dinamic de pe actuala piaţă office este cel al imobilelor de mici dimensiuni.
Chiar dacă perioada de prosperitate economică a trecut de mult şi firmele se mul¬ţu¬mesc cu spaţii mai mici sau de calitate medie, pe piaţa office se vorbeşte în continuare doar de¬spre clădirile „prime”.
Nu acelaşi lu¬cru se întâmplă pe segmentul apar¬tamen¬telor, de unde promovarea apartamentelor cu suprafeţe gene¬roase a dispărut.
Asta deoarece pe reziden¬ţial se construieşte pentru a se vinde cât mai ieftin, cu suprafeţe tot mai mici. Acelaşi lucru se în¬tâmplă pe segmentul office, doar că nu se prea vorbeşte despre aceste construcţii.
„Ocupanţii acestor clădiri sunt frecvent companiile cu 10-20 de an¬gajaţi, aflate în perioada de start-up. Tot aici pot fi reprezentanţe ale unor companii externe, cu anumite ope¬ra¬ţiuni pe piaţa internă, vânzare sau suport pentru anumiţi clienţi, având deci personal redus”, a declarat Mirela Raicu, Partner Esop Consulting.
De cealaltă parte, clădirile mari office noi sunt tot mai rare. Deseori se construiesc pentru că proprieta¬rul a cumpărat terenul scump, nu gă¬seşte cumpărător pentru acesta, dar nici nu poate să ţină banii blo¬caţi prea mult timp.
Livrările noi de astfel de spaţii sunt tot mai reduse. Conform unei analize DTZ Echinox, livrările din prima jumătate a acestui an au fost de 10 ori mai mici de¬cât în intervalul similar din 2010.
Dacă pe segmentul „prime” nu există dinamică, vom da în conti¬nuare câteva exemple de dezvoltări recente pe segmentul clădirilor office mai mici din Capitală.
Lângă Charles de Gaulle
La intersecţia străzi¬lor Popa Savu şi Con¬stantin Prezan, adică la 30 de metri de  Charles de Gaulle Plaza, se lu¬crează intens la o clădire de birouri cu două subsoluri, parter şi trei eta¬je.
Construcţia a început în noiembrie şi a ajuns deja cu structura la ul¬timul etaj. Proprietarul este firma Monolit Squa¬re, având ca asociat unic firma Chandler Com¬mer¬cial Inc, înregistrată în Panama.
Pe strada Frumoasă, lângă Piaţa Victoriei
La finele a¬nului trecut, pe strada Fru¬moa¬să s-a terminat un bloc de pa¬tru etaje cu al cincilea retras. Blo¬cul este deja ¬ocu¬pat cu chi¬riaşi precum Ur¬sus, Relians sau As¬seco (o compa¬nie polo¬neză de IT), fir¬me ca¬re beneficia¬ză de parcări la subsol.
Lângă Piaţa Dorobanţi
Pe strada Arh. Grigore Cer¬¬chez, ceea ce s-a vrut ini¬ţial un bloc de locuinţe s-a transformat într-un imobil de birouri cu subsol şi patru etaje. În¬ce¬put în prima ju¬mă¬tate a anului trecut, la imobil se lucrează şi în prezent, fi¬na¬lizarea fiind prognozată pentru începutul anului viitor. Blocul are patru comparti¬men¬tări pe nivel şi dispune de săli de conferinţe.
Aproape de ASE
Pe strada Ion Bogdan, la 50 de metri de Calea Doro¬ban¬ţi¬lor, o persoană fizică se pre¬gă¬teşte să ridice o clădire de birouri de trei etaje şi un bloc de locuinţe de patru eta¬je, înghesuite într-o curte de doar 740 mp. Pe şantier se lu¬crează intens în ulti¬me¬le do¬uă luni. Noile construc¬ţii vor aglomera şi mai mult o stradă pe care deja se circulă foarte greu.
Între Caşin şi Mihalache
Pe strada Alexandru Con¬stantinescu, între Mănăstirea Caşin şi bulevardul Ion Mi¬halache, s-a ajuns la al treilea etaj al unei clădiri care a fost proiectată cu funcţiuni mixte: birouri, apartamente şi spaţii comerciale. Clădirea va avea şi subsol, şi etajul al patrulea retras şi e construită pe o suprafaţă de circa 600 mp.
Aproape de Unirii
Pe strada Muzelor, într-o zonă preponderent de case, fir¬¬ma Sacin a livrat în aprilie o clă¬dire cu două etaje şi al trei¬lea retras pentru care a gă¬sit de¬ja chiriaş. Este vorba de fir¬ma Techno Engineering & As¬so¬ciates, ai cărei angajaţi nu mai aveau loc în vechiul sediu (aflat în aceeaşi curte).
Clădi¬rea are centrală, lift, dar şi re¬zervor de apă, în cazul în care apar probleme cu alimentarea. Noua clădire, cu o supra¬fa¬ţă în¬chiriabilă de 650 mp, are par¬te¬rul compartimentat şi etajele superioare open spa¬ce. Clădi¬rea are trei gru¬puri sa¬nitare la fiecare nivel şi câteva locuri de parcare la subsol plus alte lo¬curi suprateran.
Source: Flux Imobiliar