In China turismul reprezinta 6,1% din PIB

In ultimii ani turismul din China a cunoscut o dezvoltare rapida si a ajuns la 6,1% din Produsul Intern Brut al tarii. Atat turismul intern cat si cel international au avut o dezvoltare rapida care se datoreaza, in principal, deschiderii Chinei pentru noi destinatii, imbunatatirii sistemului de transport la nivel national si stabilitatii economice.

Administratia Nationala a Turismului din China, CNTA, a precizat ca industria va continua sa creasca cu cel putin 10% in fiecare an din urmatorii 5 ani iar Organizatia Mondiala a Turismului asigura ca statul asiatic va fi prima destinatie turistica a lumii pana in 2020.
Source: Curierul National