Guvernul a aprobat infiintarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistica

Guvernul a aprobat infiintarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistica care va avea calitatea de organism consultativ, fara personalitate juridica, in scopul coordonarii si promovarii politicilor si actiunilor de analiza si dezvoltare din domeniul turismului.

Componenta Comisiei va fi asigurata de cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul autoritatilor publice centrale implicate in activitati cu relevanta pentru domeniul turismului si va fi coordonata de secretarul de stat cu sarcini in domeniul turismului din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Comisia va crea cadrul de lucru necesar pentru promovarea de acte normative, pentru stabilirea unor strategii de dezvoltare si pentru alocarea eficienta a resurselor bugetare destinate dezvoltarii infrastructurii turistice in Romania.

Principalele atributii ale comisiei vizeaza eficientizarea raporturilor dintre autoritatile administratiei publice in domeniul dezvoltarii turismului, avizarea politicilor nationale si strategiilor sectoriale cu implicatii in domeni, impulsionarea si accelerarea procesului de dezvoltare si modernizare a infrastructurii de turism, dezvoltarea durabila a turismului, promovarea turismului ecologic si integrarea politicilor de protectie a mediului in programele de dezvoltare turistica, mobilizarea resurselor financiare intersectoriale necesare, precum si evaluarea modului de indeplinire a obiectivelor cuprinse in documentele programatice din domeniu.

Source: Bloom Biz