Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a lansat un nou produs de finantare pentru pensiunile turistice

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, FNGCIMM, a lansat un nou produs de finantare, Ecoambient, pentru pensiunile turistice care au nevoie de fonduri pentru lucrari de modernizare, evaluare sau acoperirea unor cheltuieli curente. Finantarile acordate de FNGCIMM sunt de cel mult 100.000 RON, pe o perioada cuprinsa intre 24 si 60 luni, cu o dobanda variabila de minimum 10% pe an.

Garantarea finantarii este realizata in baza unui bilet la ordin emis de proprietarul pensiunii in favoarea FNGCIMM.

Beneficiari eligibili ai Fondului sunt persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si persoanele juridice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de Legea 346/2004 pentru IMM, respectiv numar mediu anual de salariati mai mic de 250, cifra de afaceri anuala de pana la 50 milioane EUR si active totale de pana la 43 milioane EUR. Beneficiarii eligibili trebuie sa aiba capital social majoritar privat, capacitate de rambursare a obligatiilor de plata asumate si sa nu figureze cu datorii restante la bugetele de stat sau la banci.
Source: Realitatea Romaneasca