Firmele care investesc in statiunile balnere vor putea beneficia de un ajutor nerambursabil de pana la 200.000 EUR

Firmele care investesc in statiunile balnere vor putea beneficia, in urmatorii 2 ani, de un ajutor guvernamental nerambursabil de cel mult 200.000 EUR, pentru extinderea capcitatilor de cazare, tratament sau agrement, achizitia de mijloace de transport sau de echipamente medicale, precum si pentru formarea profesionala a personalului.
Bugetul schemei de minimis, care urmeaza a fi aprobata de Guvern, este de 130 mil. EUR anual, perioada in care este estimat un numar mediu de 100 firme beneficiare.
La sfarsitul anului trecut prin ordonanta de urgenta nr. 114 prin care au fost instituite mai multe taxe in sectorul bancar, energetic si de telecomunicatii, Guvernul a aprobat “Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea statiunilor balneare”.
Conform proiectului finantarea in cadrul schemei de minimis va presupune acordarea unui ajutor nerambursabil, respectiv grant, in proportie de 50% din cheltuielile eligibile şi de pâna la maximum 200.000 EUR, pentru cheltuielile ce vizeaza activitati economice al investitorilor din statiunile balneare.
Schema de ajutor de minimis are caracter multianual şi se va derula pâna la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire in raport cu reglementarile europene. 
Bugetul schemei de minimis este de 130 mil. EUR anual, iar in proiectul de buget pentru anul 2019, pentru aceasta masura s-au propus credite de angajament de 400 mil RON şi credite bugetare de 80 mil. RON.
Vor fi considerate eligibile pentru ajutorul de stat urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) constructia, extinderea şi reabilitarea de capacitati turistice de alimentatie publica şi cazare, precum şi a capacitatilor de tratament balnear, pe care respectivele societati comerciale le detin;
b) constructia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive şi de agrement din statiunile balneare; 
c) achizitia de echipamente, mobilier şi aparatura medicala specifice tratamentelor balneare; 
d) achizitia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv in scopuri turistice; 
e) realizarea de centre de informare turistica şi dotarea acestora; 
f) alte obiective de investitii prin care societatile comerciale contribuie la dezvoltarea statiunii balneare respective; 
g) cheltuieli privind pregatirea profesionala a persoanelor cu calificari in domeniul HORECA şi a persoanelor cu pregatire medical-sanitara, precum şi cheltuieli pentru locurile de munca nou create pentru personalul cu pregatire medical-sanitara.

Source: Profit