Agentia Nationala de Cadastru a trecut in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate a trecut din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în cea a Ministerului Dezvoltării Regionale, potrivit unei OUG publicate în Monitorul Oficial.
Actul normativ modifică Legea cadastrului astfel încât ANCPI să treacă în subordinea MDRT. În termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a noii OUG, trebuie să se încheie un protocol de predare-primire a Agenţiei între MAI şi MDRT.
Acest protocol va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetara până la data preluării şi structurile de personal preluate.
Personalul şi patrimoniul Agenţiei se preiau integral, iar MDRT se substituie în toate drepturile şi obligaţiile MAI privind activitatea ANCPI. Astfel, personalul Agenţiei Nationale de Cadastru va beneficia de aceleasi salarii şi drepturi, iar imobilele aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea MAI trec în cea a MDRT.
Până când Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificări în structura bugetului de stat, finanţarea ANCPI va fi făcută în continuare de MAI.
Propunerea MDRT de a prelua în administrare ANCPI s-a bazat pe faptul că “activităţile MDRT şi cele ale ANCPI sunt interdependente în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltărilor regionale şi înregistrarea sistematică în cadastru şi cartea funciară”.
Source: Flux Imobiliar