Aeroporturile de interes local vor primi finantari de la Fondul de rezerva al Guvernului

Potrivit unui proiect de ordonanta publicat de Ministerul Finantelor Publice, regiile autonome aeroportuare de interes local vor putea primi bani pana la finele anului viitor din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, iar sumele vor fi repartizate de catre Ministerul Transporturilor pentru cheltuielile de investitii.
Ministerul Transporturilor va repartiza sumele aprobate catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit notelor de fundamentare si a deconturilor justificative reprezentand cheltuielile de investitii solicitate/acordate avizate si insusite de acestia.
Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o detine regia autonoma aeroportuara, precum si unitatea administrativ-teritoriala sub autoritatea careia functioneaza respectiva regie.

Source: Wall-Street