Schema de ajutor de minimis pentru operatorii din turismul balnear este pregatita

Pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului se gaseste proiectul schemei de minimis pentru operatorii economici care doresc sa contribuie la modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare si balneoclimatice.

Schema de ajutor de minimis acordat operatorilor din turismul balnear a fost lansata in consultare publica, fiind printre prioritatile ministrului Cadariu.

Prin investitii in infrastructura si in formarea profesionala a angajatilor din fomeniul horeca, potentialul Romaniei va putea fi valorificat mai mult la nivel international.

Pentru acest proiect, statul va acorda maximum 50% din suma necesara, fara TVA, pana la un plafon de 200.000 EUR, sub forma unor fonduri nerambursabile.

Printre activitatile eligibile din program se regasesc : extinderea si reabilitarea structurilor de primire turistica, ce au functiuni de cazare turistica, alimentatia publica si tratamentul balnear, incluzand retele de captare si transport a factorilor naturali de cura.

Constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor culturale, sportive si de agrement din statiunile balneare si balneoclimatice, dar si achizitia de echipamente, mobilier, aparatura medicala specifice tratamentelor balneare, formarea profesionala a personalului din HoReCa pot fi de asemenea finantate.

Intreprinderile mici si mijlocii care vor indepli criteriile de eligibilitate conform legislatiei in domeniul ajutoarelor de minimis si cele prevazute in schema, la data depunerii cererii de finantare vor putea primi finantare.

Pe intreaga durata de aplicare a schemei ajutoarelor de minimis, pe durata de aplicare a acesteia, intre data la care va fi aplicata pana in ultima zi a lunii decembrie 2023, ajutoarele au o valoare totala estimata de cel mult 500.000.000 EUR, echivalent in LEI. Limita depinde de creditele bugetare si de angajament care se aproba anual prin lege.

Un numar maxim al operatorilor economici care vor putea primi acest sprijin este de aproximativ 2.500. Acestia se vor putea inscrie online, printr-o aplicatie.