MDRT a semnat aproape 500 de contracte de finantare prin POR

In ultimele sase luni, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, MDRT a semnat 499 de contracte de finantare pentru proiecte derulate prin Programul Operational Regional (POR) 2007-2013 in valoare de 590 mil. EUR si a autorizat decontarea de cheltuieli in relatia cu Comisia Europeana in valoare de 420 mil. EUR.
Totodata, MDRT a platit catre beneficiarii POR cheltuieli eligibile in valoare de 460 mil. EUR.
Concomitent, MDRT a trebuit sa ia masuri urgente care sa corecteze slaba performanta a sistemului de management si control al PPR, semnalata de Comisia Europeana in acest an, in urma auditului de sistem efectuat pentru perioada ianuarie-decembrie 2011.
Una dintre problemele identificate de CE o constituie desfasurarea procedurilor de achizitii publice organizate de beneficiari in perioada 2009-2011 pentru proiectele implementate. Conform auditului european, unii beneficiari nu au respectat prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.
MDRT a initiat si implementat masuri ce au avut in vedere atat aspecte de natura organizatorica cat si functionala la nivelul Autoritatii de Management a Programului Operational Regional si al Organismelor Intermediare. O parte dintre aceste masuri sunt in curs de implementare la nivelul MDRT, iar misiunea de audit care se desfasoara, in prezent, la nivelul POR urmeaza sa certifice daca masurile dispuse au avut efectul scontat, astfel incat sa poata fi ridicata decizia de presuspendare impusa Programului Operational Regional.

Source: Amos News

EN RO